Το Έργο υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή ενότητα Χίου.

Μουσειολογική Μελέτη : Φαφαλιός Μάρκος, Αρχαιολόγος 

Σχεδιασμός ιστοσελίδων, γραφιστικά: Σιδεράτος Μανώλης, Μηχανικός Η/Υ

Ευχαριστούμε,

τον Ιατρό Ανδρέα Μιχαηλίδη, για την παραχώρηση των κειμένων του για την ιστορική πορεία των Ιδρυμάτων (Λωβοκομείο, Μαιευτήριο, Νοσοκομείο, Ορφανοτροφείο), την παροχή φωτογραφικού υλικού, την παραχώρηση μεγάλου μέρους από την προσωπική του συλλογή στο μουσείο, καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια του σε κάθε στάδιο της έρευνας μας,

τον Ιωάννη Βολάκη, για την ευγενική δωρεά μέρους της προσωπικής του συλλογής αντικειμένων από την ΩΡΛ Κλινική του πατέρα του Μιχαήλ Βολάκη,

το «Σκυλίτσειο» Νοσοκομείο Χίου, για την ευγενική παραχώρηση των αντικειμένων του Μαιευτηρίου,

τις οικογένειες Σπίνου και Τζηρά, για την ευγενική δωρεά των αντικειμένων από τα αντίστοιχα φαρμακεία,

τον Δημήτριο Κοκκινάκη, για την ευγενική δωρεά του σπάνιου ιατρικού βιβλίου του Alfonso Ferrrio, έκδοσης του 1610,

την Ειρήνη Κοσσένα, για την ευγενική παραχώρηση του ποδοκίνητου οδοντιατρικού τροχού του Ιωάννη Παγιαύλα,

τον Αλέξανδρο Λατουσάκη, για την ευγενική δωρεά του οφθαλμολογικού υλικού από το ιατρείο του πατέρα του, Ιωάννη Λατουσάκη,

τους: Σταμάτιο Μυριαγκό, Ειρήνη Μηλιού και Καλλιόπη Παραδείση – Παπαχατζή, καθώς και το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς, για την δωρεά αντικειμένων στις συλλογές του μουσείου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε τέλος στον Ιατρικό Σύλλογο Χίου, ο οποίος με την στάση του και την βοήθεια του μας διευκόλυνε στο έργο μας.