Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ

O Ιατρικός Σύλλογος Χίου ιδρύθηκε το 1917 ως ανεξάρτητο επαγγελματικό Σωματείο. Οι εκλογές της 6ης Ιουνίου 1917 ανέδειξαν πρώτο Πρόεδρο του Συλλόγου τον ιατρό Δημήτριο Δερμιτζάκη. Μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν οι ιατροί: Ιωάννης Κουντουράς, Κωνσταντίνος Πανάδης, Νικόλαος Βλάμος και Νικόλαος Κλωστερίδης. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης του Συλλόγου έγιναν στην Λέσχη «Ισότης», όπου και διαβάστηκε και ο Κανονισμός Λειτουργίας. Την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ιατρικού Συλλόγου Χίου ανέλαβε ο, Σμυρνιός στην καταγωγή, οφθαλμίατρος Μιχαήλ Ισηγόνης.

Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, διετέλεσαν Πρόεδροι οι ιατροί: Δημοσθένης Μαυροκορδάτος (1923), Κωνσταντίνος Μαδιάς (1924), Ιωάννης Κουντουράς (1930), Μιχαήλ Νύχας (1939), Γεώργιος Φασουλάκης (1941), Ιωακείμ Αντωνίου (1945).

[Α. Μιχαηλίδης, Σελίδες από την Ιστορία του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, περ. Medicus Hippocraticus, τ. 7 (2004)]