ΛΩΒΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Το Λωβοκομείο της Χίου ιδρύθηκε στα τέλη του IΔ' αιώνα, στη σημερινή θέση του, από τους Γενουάτες δυνάστες, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της λέπρας στο νησί. Λειτούργησε συνεχώς για έξι περίπου αιώνες, μέχρι το 1959, οπότε και διέκοψε τη λειτουργία του. Υπήρξε το μακροβιότερο Ίδρυμα στο είδος του, στον ελλαδικό χώρο. Κατά την καταστροφή του νησιού το 1822, το Λωβοκομείο κατεστράφη, οι ασθενείς σφαγιάστηκαν και πυρπολήθηκαν οι εκκλησίες της Αγίας Υπακοής και του Αγίου Λαζάρου. Μεγάλες καταστροφές υπέστη στους σεισμούς του 1881. Το 1908 αρχίζει η ανακαίνιση του Λωβοκομείου, με τις δαπάνες των: Λεωνή Μ. Καλβοκορέση, Μιχαήλ Μ. Καλβοκορέση Παντελή Λ. Αργέντη, Ζωρζή Μιχαλινού κ.α. Τα 14 νέα οικήματα, που διασώζονται μέχρι σήμερα, κτίστηκαν σε σχέδια του μηχανικού Ιωάννη Μπερικέτη. Το Λωβοκομείο της Χίου επισκεύθηκε, το 1885, για μελέτες ο μεγάλος έλληνας ιατρός Δημήτριος Ζαμπακός πασάς, ειδικός στο νόσημα της λέπρας. Τις παρατηρήσεις του στους ασθενείς της Χίου τις δημοσίευσε αργότερα στο διεθνή Τύπο. Στο Λωβοκομείο παρέμεινε, κατά την περίοδο 1912-1930, ως εφημέριος, ο ʼγιος ʼνθιμος (Βαγιάνος), προσφέροντας σπουδαίες υπηρεσίες στους ασθενείς. Στο Λωβοκομείο της Χίου υπηρέτησαν οι ιατροί: Κωνσταντίνος Σώτροπας, Ν. Τσολάκας, Δ. Μαυρογορδάτος κ.α. Στους ασθενείς του Λωβοκομείου εφαρμόστηκαν οι πρώτες θεραπείες για την αντιμετώπιση του νοσήματος (έλαιο ινδοκάρπου σε διάφορε μορφές), μέχρι και τη χρήση της δαψόνης ως δραστικής θεραπείας της λέπρας. Το Λωβοκομείο διέκοψε τη λειτουργία του το 1959, οπότε οι τελευταίοι 8 ασθενείς μεταφέρθηκαν στο ανάλογο Ίδρυμα στην Αγ. Βαρβάρα Αττικής.

Photo Gallery: Λωβοκομείο

/album/photo-gallery%3a-%ce%bb%cf%89%ce%b2%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf/lob-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b12-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%bb%cf%89%ce%b2%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf/lob-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b14-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%bb%cf%89%ce%b2%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf/lob-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b11-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%bb%cf%89%ce%b2%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf/%ce%b5%ce%b9%ce%ba-49-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%bb%cf%89%ce%b2%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd-40-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%bb%cf%89%ce%b2%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf/card4-jpg/