Α.Α.: 53

Κατηγορία: Ιατρικά εργαλεία - Συσκευές

Είδος: Ουρολογικά εργαλεία

Τεμάχια: 4

Προέλευση: Εκ περισυλλογής

Κατοχή: Συλλογή Ανδρέα Μιχαηλίδη

Χρονολόγηση: Αρχές 20ου αιώνα (;)

Διαστάσεις:

1) Σιγμοειδής συσκευή καθετηριασμού – πλύσεων: μήκος 32εκ.

2) Συσκευή καθετηριασμού – πλύσεων για άνδρες, με διπλή απόληξη: μήκος 29,5εκ.

3) Συσκευή καθετηριασμού – πλύσεων για άνδρες, με απλό καμπύλο άκρο: μήκος 27εκ.

4) Συσκευή καθετηριασμού για γυναίκες, με ελαφρώς καμπτόμενη απόληξη: μήκος 17εκ.

Περιγραφή: Τέσσερεις συσκευές καθετηριασμού – πλύσεων. Προέρχονται από τυχαία περισυλλογή, ωστόσο η πρώιμη χρονολόγηση τους προκύπτει με σχετική ασφάλεια, καθώς οι συσκευές, 2, 3 και 4, απεικονίζονται επακριβώς σε παλαιό γερμανικό κατάλογο ιατρικών εργαλείων και συσκευών της δεκαετίας του 1910 ή 1920 της εταιρείας Stiefenhofer, ειδικότερα δε στους αριθμούς: 9150/51, 9148 και 9149 αντιστοίχως.

 

 

Photo Gallery: 53- Εκθέματα Μουσείου

/album/photo-gallery%3a-53-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/img-4153-jpg1/