Α.Α.: 51

Κατηγορία: Ιατρικά εργαλεία - Συσκευές

Είδος: Οδοντιατρικά εργαλεία

Τεμάχια: 16

Προέλευση: Εκ περισυλλογής + κάτοπτρο από Συλλογή Ιωακείμ Αντωνίου

Κατοχή: Συλλογή Ανδρέα Μιχαηλίδη

Χρονολόγηση: Δεκαετία του 1920 και α΄ μισό 20ου αιώνα

Διαστάσεις:

1) Φορητή συσκευή με φλόγιστρο για σχάσεις: α) μεταλλικό κυτίο: 14εκ. x 4,5εκ. x 2,5εκ. β) φλόγιστρο: 4εκ. x 4εκ. γ) νυστέρι: μήκος 11,5εκ. δ) λαβίδα: 9εκ. ε) αιχμηρό εργαλείο για σχάση: μήκος 10,9εκ.

2) Έξι κάτοπτρα: τα δύο με λαβή, μήκος 16εκ. έκαστο, τέσσερα χωρίς λαβή, μήκος 14εκ. έκαστο και μία λαβή κατόπτρου, μήκος 9εκ.

3) Λαβίδα με γωνίωση κατά το άκρο: μήκος 15εκ.

4) Αμφίπλευρη μήλη: μήκος 17εκ.

5) Τολιπάγρα: μήκος 21εκ.

6) Οδοντάγρα: μήκος 15εκ.

7) Κάτοπτρο από Συλλογή Ιωακείμ Αντωνίου: μήκος 18εκ.

Περιγραφή: Πλούσιο οδοντιατρικό υλικό από περισυλλογή, του α΄ μισού του 20ου αιώνα. Ανάμεσα σε αυτά τοποθετούμε και ένα κάτοπτρο της Συλλογής Ιωακείμ Αντωνίου, της δεκαετίας του 1920, το μόνο με λαιμό πολλαπλών γωνιώσεων και μηχανισμό επιμήκυνσης λαβής.

 

 

Photo Gallery: 51- Εκθέματα Μουσείου

/album/photo-gallery%3a-51-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/img-4147-jpg1/ /album/photo-gallery%3a-51-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/img-4148-jpg/ /album/photo-gallery%3a-51-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/img-4149-jpg/ /album/photo-gallery%3a-51-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/img-4154-jpg/ /album/photo-gallery%3a-51-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/img-4155-jpg/ /album/photo-gallery%3a-51-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/img-4170-jpg/