Α.Α.: 60

Κατηγορία: Φαρμακευτικό υλικό

Είδος: Ογκομετρικός σωλήνας

Τεμάχια: 1

Προέλευση: Εκ περισυλλογής

Κατοχή: Συλλογή Ανδρέα Μιχαηλίδη

Χρονολόγηση: Α΄ μισό 20ου αιώνα

Διαστάσεις:

1) Βαθμονομημένος ογκομετρικός σωλήνας: ύψος 36εκ.

Περιγραφή: Γυάλινος, βαθμονομημένος ογκομετρικός σωλήνας.

Photo Gallery: 60 Φαρμακευτικά

/album/photo-gallery%3a-60-%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/img-4563-jpg1/