Α.Α.: 59

Κατηγορία: Φαρμακευτικό υλικό

Είδος: Ογκομετρικός σωλήνας

Τεμάχια: 2

Προέλευση: Εκ περισυλλογής

Κατοχή: Συλλογή Ανδρέα Μιχαηλίδη

Χρονολόγηση: Α΄ μισό 20ου αιώνα

Διαστάσεις:

1) Βαθμονομημένος σωλήνας: ύψος 25εκ.

2) Συσκευή μέτρησης βαθμών Baumé: μήκος 11εκ.

Περιγραφή: Γυάλινος βαθμονομημένος ογκομετρικός σωλήνας και όργανο μέτρησης βαθμών Baumé. Η περίφημη «κλίμακα Baumé» αναπτύχθηκε από τον Γάλλο φαρμακοποιό Antoine Baumé το 1768 για τη μέτρηση της πυκνότητας των διαφόρων υγρών. Ως βασικό σημείο στην κλίμακα Baumé είναι το σημείο «0» το οποίο ταυτίζεται με το επίπεδο πυκνότητας του απεσταγμένου νερού και με βάση αυτό η πυκνότητα ενός υγρού μπορεί να είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη εκείνης του απεσταγμένου νερού.

Photo Gallery: 59 Φαρμακευτικά

/album/photo-gallery%3a-59-%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/img-4562-jpg1/