Α.Α.: 78

Κατηγορία: Αρχειακό υλικό

Είδος: Διοικητικό βιβλίο

Τεμάχια: 1

Προέλευση: Λωβοκομείο Χίου

Κατοχή: Συλλογή Ανδρέα Μιχαηλίδη

Χρονολόγηση: 1942

Διαστάσεις: -

Περιγραφή: Σπάνιο αρχειακό υλικό από τα απολεσθέντα σήμερα αρχεία του Λωβοκομείο Χίου. Στο εξώφυλλο διαβάζουμε με χειρόγραφη επιγραφή: «Βιβλίον Μισθοδοσίας Εσωτερικού Προσωπικού του Λωβοκομείου Χίου. Από 1ης Ιανουαρίου 1942». Στο εσωτερικό του αναφέρονται αναλυτικά τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού, η ιδιότητα του καθενός, καθώς και ο μισθός που λάμβανε.

Photo Gallery: 78 Λωβοκομείο

/album/photo-gallery%3a-78-%ce%bb%cf%89%ce%b2%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf/img-4471-jpg/ /album/photo-gallery%3a-78-%ce%bb%cf%89%ce%b2%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf/img-4472-jpg1/