Α.Α.: 76

Κατηγορία: Αρχειακό υλικό

Είδος: Διοικητικό βιβλίο

Τεμάχια: 1

Προέλευση: Λωβοκομείο Χίου

Κατοχή: Συλλογή Ανδρέα Μιχαηλίδη

Χρονολόγηση: 1946 - 1958

Διαστάσεις: -

Περιγραφή: Σπάνιο αρχειακό υλικό από τα απολεσθέντα σήμερα αρχεία του Λωβοκομείο Χίου. Στο εξώφυλλο διαβάζουμε με χειρόγραφη επιγραφή: «Λωβοκομείον Χίου. Εσωτερική Διεύθυνσις. Μητρώον προσωπικού και ασθενών. Αρχόμενον από 16 Απριλίου 1946». Πρόκειται για το σημαντικότερο ίσως διοικητικό έγγραφο από το διασωθέν αρχειακό υλικό με τα ονοματεπώνυμα ασθενών και προσωπικού από το 1946 έως και το 1958.

Photo Gallery: 76 Λωβοκομείο

/album/photo-gallery%3a-76-%ce%bb%cf%89%ce%b2%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf/img-4484-jpg1/