Συσκευή Οξυγόνωσης με εφαρμογή του φαρμακευτικού σκευάσματος “LE SALVOXYL”

 

Συσκευή Οξυγόνωσης με εφαρμογή του φαρμακευτικού σκευάσματος “LE SALVOXYL”

 

 

 

 

Ιατρικά εργαλεία παρακεντήσεων

 

 

Ιατρικά εργαλεία χειρουργείου

 

 

Κυστεοσκόπιο με πηγή θερμού φωτός

 

 

 

Κυστεοσκόπιο με πηγή θερμού φωτός

 

 

 

Συσκευή καυτηριασμού

 

 

 Θήλαστρο

 

 

Πουά για κολπικές πλύσεις

 

 

Στηθοσκόπιο

 

 

 

Συσ κευή για την μέτρηση του ύψους του αιματοκρίτη

 

 

 

Αλμπουμινόμετρα του Esbach

 

 

 

Στηθοσκόπια

 

 

 

 

 Γυναικολογικά εργαλεία

 

 

 

 

  Εντεροσκόπιο

 

 

 Λαβίδα για εξέταση αυτιών

 

 

Χειρουργικά εργαλεία

 

 

  Διαγνωστικά εργαλεία 

 

 

 

Χειρουργικά εργαλεία

 

 

 Συσκευές αποστείρωσης

 

 

 Χειρουργικά εργαλεία

 

 

 Χειρουργικά νυστέρια

 

 

 

 

 Ιατρικές σύριγγες

 

 

 

 

Ιατρικές σύριγγες

 

 

Ιατρικές σύριγγες

 

 

 

 

Συσκευή αποστείρωσης

 

 

 

 

  

 

Χειρουργικά εργαλεία

 

 

 

 

 Συσκευές καθετηριασμού

 

 Ιατρικές σύριγγες και θερμόμετρα

 

 Πουά για κολπικές πλύσεις

 

 Χειρόγραφες σημειώσεις

 

 

 

Κατάλογος ιατρικών εργαλείων της Stiefenhofer