Α.Α.: 96

Κατηγορία: Παραϊατρικά εργαλεία - Συσκευές

Είδος: Iατρικές σύριγγες

Τεμάχια: 6

Προέλευση: Εκ περισυλλογής

Κατοχή: Καλλιόπη Παραδείση - Παπαχατζή

Χρονολόγηση: Α΄ μισό – μέσα 20ου αιώνα

Διαστάσεις:

1) Μεταλλικό κυτίο αποστείρωσης με δύο σύριγγες: μεγάλη γυάλινη των 10 κυβικών εκατοστών: μήκος 12,3εκ., μικρότερη γυάλινη των 5 κυβικών εκατοστών: μήκος 10εκ., κυτίο διαστάσεις: 14,5εκ. x 4,5εκ. x 4εκ.

2) Μεταλλικό κυτίο αποστείρωσης με θραυσμένη γυάλινη σύριγγα των 5 κυβικών εκατοστών: σύριγγα, μήκος 12,4εκ., δύο βελόνες, μήκος 5εκ., κυτίο διαστάσεις: 12,5εκ. x 4εκ. x 3εκ.

3) Μεταλλικό κυτίο αποστείρωσης με γυάλινη σύριγγα των 3 κυβικών εκατοστών: σύριγγα, μήκος 9εκ., κυτίο διαστάσεις: 11,5εκ. x 3,7εκ. x 2,7εκ.

4) Χάρτινο κυτίο με γυάλινη σύριγγα των 5 χιλιογραμμαρίων: σύριγγα, μήκος 11εκ., κυτίο διαστάσεις: 13,5εκ. x 4εκ. x 3εκ.

5) Πλαστικό κυτίο με δύο πλαστικά κυτία με βελόνες: α) πλαστικό κυτίο: 10,5εκ. x 7,7εκ. x 2,5εκ., β) δύο πλαστικά κυτία με βελόνες, διαστάσεις: 5,5εκ. x 3,7εκ. x 1,5εκ. έκαστο, γ) μήκος έκαστης βελόνας: 4,5εκ. έκαστη

Περιγραφή: Ομάδα από ιατρικές σύριγγες μέσα σε μεταλλικά κυτία αποστείρωσης και δύο σετ ανταλλακτικών βελόνων για σύριγγες. Όλα τα τεμάχια διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση με εξαίρεση την τμηματική θραύση μίας εκ των συρίγγων, πρό της συντηρήσεως της.

Κατασκευαστικά οι σύριγγες διακρίνονται σε δύο τύπους, α) τον «απλό» τύπο γυάλινης σύριγγας με γυάλινη ή μεταλλική απόληξη, και τον πιο «σύνθετο» με γυάλινο σωλήνα και μεταλλικό έμβολο, καθώς και απόληξη. Στον α΄ τύπο, εκείνες με μεταλλική απόληξη παρουσιάζουν καλύτερη κατάσταση διατήρησης παρά την παρατεταμένη χρήση, σε αντίθεση με τις απλές γυάλινες, ενώ και εκείνες του β΄ τύπου, έχουν άριστη διατήρηση με εξαίρεση ένα κομμάτι που δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου, δείγμα προφανώς της ανώτερης ποιότητας κατασκευής τους.

Ξεχωρίζουν, η μεγάλη γυάλινη σύριγγα των 5 κυβικών εκατοστών, ελβετικής κατασκευής της εταιρείας «REX», η γυάλινη σύριγγα των 3 κυβικών εκατοστών, της εταιρείας «IDEAL», καθώς και η πολύ κομψή και σε άριστη κατάσταση διατηρημένη, βρετανικής κατασκευής σύριγγα με τον τίτλο: «THE NEW EVERETT SYRINGE, RECORD TYPE» και αναγραφόμενη επάνω στο γυάλινο στέλεχος, την ένδειξη βρασμού στους 200 βαθμούς Κελσίου, η οποία σώζεται ακόμη άθικτη μέσα στο χάρτινο κυτίο της συσκευασίας της.

Από τα λοιπά αντικείμενα διακρίνουμε τα πλαστικά κυτία με τις ανταλλακτικές βελόνες για σύριγγες. Μολονότι δεν αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας, ωστόσο είναι ελληνικής κατασκευής, καθώς τα κείμενα είναι στα ελληνικά, ενώ, αναφέρεται ακόμη ο αριθμός αδείας κυκλοφορίας τους: «523/2815» αλλά και η χρονολογία απόκτησης της: «3/3/(19)54». Κάτω δε από αυτά αναγράφονται οι «ΛΙΑΝΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ» των συρίγγων εντός των Αθηνών, της έδρας νομού και εκτός έδρας με αντιστοιχία τιμών: 79δρχ. – 82,95δρχ. και 84,55δρχ.

Photo Gallery: 96 Παραϊατρικά

/album/photo-gallery%3a-96-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/img-4649-jpg/ /album/photo-gallery%3a-96-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/img-4651-jpg1/ /album/photo-gallery%3a-96-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/img-4652-jpg/ /album/photo-gallery%3a-96-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/img-4654-jpg/ /album/photo-gallery%3a-96-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/img-4655-jpg/ /album/photo-gallery%3a-96-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/img-4656-jpg/ /album/photo-gallery%3a-96-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/img-4657-jpg/ /album/photo-gallery%3a-96-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/img-4658-jpg/ /album/photo-gallery%3a-96-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/img-4659-jpg/