ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

 1. Entretienes  Dermatologiques, série nouvelle deuxième volume.
 2. A. Bier, H. Braun, H. Kümmell, Chirurgische Operationslehre. Operationen an Kopf und Wirbelsäule, I, Dritte Vermehrte Auflage, Leipzig 1920
 3. A. Bier, H. Braun, H. Kümmell, Chirurgische Operationslehre. Operationen an Ohr, Nase, Hals und Brustkorb, II, Dritte Vermehrte Auflage,  Leipzig 1920
 4. A. Bier, H. Braun, H. Kümmell, Chirurgische Operationslehre. Operationen am Bauch, III, Dritte Vermehrte Auflage, Leipzig 1920
 5. A. Bier, H. Braun, H. Kümmell, Chirurgische Operationslehre. Operationen bei Unterleibsbrüchen, am Mastdarm und an den Harn- und männlichen Geschlechtsorganen, IV, Dritte Vermehrte Auflage, Leipzig 1920
 6. A. Bier, H. Braun, H. Kümmell, Chirurgische Operationslehre. Operationen an den Extremitäten, V, Dritte Vermehrte Auflage, Leipzig 1920
 7. A. Deschambre, Mathias Duval, L. Lereboullet, Dictionnaire usuel des Sciences Médicales, Paris M DCCC, LXXXV.
 8. X. Χατζιώτου, Νοσολογία των Παίδων, Αθήνα 1924
 9. Δ. Μπάκαλου, Kλινικά μετεκπαιδευτικά μαθήματα εσωτερικής παθολογίας και θεραπευτικής. Σειρά 1η και 2η, Αθήνα 1957
 10. Ν.Α. Μιχαηλίδου, Εγχειρίδιον Μικροβιολογίας. Γενικόν Μέρος, Ι, Αθήνα 1937
 11. Γ.Γ. Κατσά, Στοιχεία Ιατρικής Δεοντολογίας. Ιατρικόν Απόρρητον – Ιατρική Ευθύνη. Έκδοση 2η , Αθήνα 1935
 12. Ι. Χρυσοσπάθη, Ορθοπεδική, Αθήνα 1931
 13. Σ.Α.Δόντα, Φυσιολογία, τ. Α΄. Έκδοση 2η , Αθήνα 1935
 14. Σ.Α.Δόντα, Φυσιολογία, τ. Β΄, Έκδοση 2η , Αθήνα 1936
 15. Ι.Κατσαρά, Γενική Παθολογία, Γενική Αιτιολογία – Παθολογική Φυσιολογία, Αθήνα 1937
 16. Γ.Λ.Σκλαβούνου, Ανατομική του Ανθρώπου, Αγγειολογία, Νευρολογία και Αισθητήρια, ΙΙΙ. Έκδοση 3η, Αθήνα 1936.
 17. Κ.Μέρμηγκας, Γενική Χειρουργική Παθολογία. Έκδοση 3η, Αθήνα 1923
 18. Ι.Ν. Γεωργιάδης, Ιατροδικαστική, τ. Α΄, Αθήνα 1932
 19. G.Villa,  Εισαγωγή εις την Σύγχρονον Ψυχολογίαν. (Εξελληνισθείσα υπό Γ.Κ. Γρατσιάτου), Αθήνα 1908
 20. Ν.Α.Μιχαηλίδης, Εργαστηριακή Διαγνωστικών. Μέρος 1ο, Αθήνα 1926
 21. E.W.Alabone, The cure of consumption, Asthma, Bronchitis and other diseases of the chest, with chapters on Laryngitis, Τabes Mesenterica, Post-Nasal Catarrh and Hay Fever. 48th Edition, London 1913 (Δωρεά Ιωάννη Καράλη)
 22. Δ.Παπαϊωάννου, Ανατομική του Ανθρώπου, Αθήνα 1887
 23. Ν.Ε.Henry et Guibourt, Pharmacopée Raisonnée, on Traité De Pharmacie. Pratique et théorique. Έκδοση 3η, Paris  1847
 24. Θ.Αρετταίος, Χειρουργική Κλινική του Εθνικού Πανεπιστημίου, Αθήνα 1890
 25.  J.Sobotta, Grundriss der deskriptiven Anatomie des Menschen. II. Abteilung: Die Eingeweide  des Menschen einschließlich des Herzens, München 1904
 26. R.Cerbelaud, Formuläire des principales spécialités de Parfumerie et de Pharmacie, Paris 1912
 27. & 27α O.Seifert & Fr.Müller, Taschenbuch der Medizinisch - Klinischen Diagnostik, 17 Auflage, Wiesbaden 1915 και 2 Auflage 1922
 28. Ε.Tuchel, Repetitorium der Pharmakologie und Toxikologie einschließlich der Κlinischen Physiologie, München 1913
 29. K.Baisch, Leitfaden der geburtshilflichen und gynäkologischen Untersuchung, 2 Auflage, Leipzig 1913
 30. A.Döderlein, Leitfaden für den geburtshilflichen  Operationskursus, 11 Auflage, Leipzig 1916
 31.  Δ.Δερμιτζάκης, Συλλογή άρθρων του στο περιοδικό: «ΚΛΙΝΙΚΗ» των ετών 1947/48
 32. A.Strümpell, Lehrbuch der Speziellen Pathologie und Therapie, der inneren Krankheiten für Studierende und Ärzte, I, 30 Auflage Leipzig 1900
 33.  A.Strümpell, Lehrbuch der Speziellen Pathologie und Therapie, der inneren Krankheiten für Studierende und Ärzte, II, 30 Auflage, Leipzig 1900
 34.  A.Strümpell, Lehrbuch der Speziellen Pathologie und Therapie, der inneren Krankheiten für Studierende und Ärzte, III, 30 Auflage, Leipzig 1900
 35. C.Pajot, Traraux d’obstétrique et de Gynécologie, précédés d‘ elements de pratique obstetricale, Paris 1882
 36. Ch.Abadit, Traité des Maladies desyeux, I, Έκδοση 2η, Paris 1879
 37. W.S.Playfair, Traité théorique et pratique de l‘ art des accouchements Έκδοση 2η, Paris 1879
 38. M.Kposi, Lecons sur les Maladies de la peau traduites et annotées, I, Paris M. DCCC LXXXI
 39. Φ.Νεϊμέυρος, Eιδική Νοσολογία και Θεραπευτική συναχθείσα μεν κατ’ αναφορών ιδίως προς την φυσιολογίαν και την παθολογικήν ανατομίαν, ΙΙ, (Μτφρ. Γ.Καραμήτσος), Αθήνα 1871
 40. J.C.Félix Guyon, Lecons cliniques sur les maladies des Voies Krinaires. Έκδοση 2η , Paris 1885
 41. E.Bouchut, Traité pratique des maladies des nouveau-nés des entfants a la mamelle et de la second enfance. Έκδοση 8η, Paris 1885
 42. Dujardin-Beaumetz, Lecons de Clinique thérapentique. Traitement des maladies du Coeur et de L’ aorte de l’ estomac et de l’ intestin, I. Έκδοση 2η, Paris 1880
 43. Dujardin-Beaumetz, Lecons de Clinique thérapentique. Traitement des maladies du foie, des reins, du poumon de la plèvre, du larynx et du pharynx, ΙΙ. Έκδοση 2η, Paris 1882.
 44. Dujardin-Beaumetz, Lecons de Clinique thérapentique. Traitement des maladies du système norveux des maladies générales et des fièrres, ΙΙ. Έκδοση 2η, Paris  1884
 45. Encyclopé die Internationale de Chirurgie, ΙΙ, Paris 1883
 46. Encyclopé die Internationale de Chirurgie, ΙΙΙ, Paris 1884
 47. Encyclopé die Internationale de Chirurgie, ΙV, Paris 1885
 48. Encyclopé die Internationale de Chirurgie, VII, Paris 1888
 49. S.Jaccoud, Traité de Pathologie interne, I,  Έκδοση 7η, Paris 1883
 50. S.Jaccoud, Traité de Pathologie interne, II, Έκδοση 7η, Paris 1883
 51. D.Tillaux,  Traité d’anatomie Topographique avec applications a la chirurgie, Έκδοση 4η, Paris 1884
 52. H.Beaunis et A.Bouchard, Nouveaux éléments d‘ anatomie descriptive et d‘ embrylogie, Έκδοση 2η, Paris 1873
 53. J.Sobotta, Atlas d’ anatomie descriptive. Angéiologie - Névrologie, organes des sens, III, Paris 1908
 54. O.Schultze, Atlas und Grundriss der topographischen und angewanden Anatomie, I,  Έκδοση 2η, München 1909
 55. J.Sobotta, Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, II, München 1904
 56. J.Sobotta, Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, III, München 1904
 57. J.Sobotta, Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, IV, München 1904
 58. Ρ.Νικολαϊδου, Φυσιολογία του Ανθρώπου, ΙΙ, Αθήνα 1904
 59. Β.Μπένσης, Εγχειρίδιον Κλινικής Διαγνωστικής, Έκδοση 3η, Αθήνα 1923
 60. C.Flügge, Grundriss der Hygiene für Studierende und praktische Ärtzte medizinal und Verwaltungsbeamte, Leipzig 1915
 61. Λ.Παπαϊωάννου, Ανατομική του Ανθρώπου, Έκδοση 2η, Αθήνα 1896
 62. E.Apert, Précis des Maladies des Enfants. Έκδοση 2η, Paris 1914
 63. Εμμ.Κοντολέων, Χειρουργική διαγνωστική. Γενική και Ειδική, Έκδοση 2η, Αθήνα  1935
 64. Voelcher & Wossidlo, Urologische Operationslehre, Leipzig 1918
 65. και 65α, A.Strümpell, Lehrbuch der Speziellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten Für Studierende und Ärzte, Ι & II, Leipzig 1914
 66. Le Stérogyl 15. Laboratoires Francais  de chimiotherapie. Διαφημιστικό φυλλάδιο του φαρμακευτικού σκευάσματος  «Le Stérogyl»
 67. Η.Coenen, F.Krause, W.Kümmel, H. Küttner, E.Lexer, G. Perthes, O. Römer, Handbuch der  Praktischen Chirurgie. Chirurgie des Kopfes, Ι, Stuttgart 1921
 68. E.Poulsson, Lehrbuch der Pharmakologie für Ärzte und Studierende, 6 Auflage, Leipzig 1922
 69. H.Schmaus, Grundriss der Pathologischen Anatomie, 10 Auflage, Wiesbaden 1912.
 70. E. von Gierke, Taschenbuch der Pathologischen Anatomie. I. Allgemeiner Teil, Έκδοση 2η, στη σειρά:  Dr Werner Klinghardt Kolleghefte, Heft 5, Leipzig 1913
 71. E. Von Gierke, Taschenbuch der Pathologischen Anatomie, II. Spezieller Teil, Έκδοση 2η, στη σειρά:  Dr Werner Klinghardt Kolleghefte, Heft 5, Leipzig 1913
 72. J.Krafter, Gerichtsärztliche Praxis. Lehrbuch der gerichtlichen Medizin, Band II, Stuttgart 1919
 73. & 73α, F.Lejars, Dringliche Operationen, 5 Auflage, ins Deutsche übertragen von Prof Dr. A. Stieda. Zweiter Teil, Jena 1914 & erster Teil Jena 1914
 74. M. von Frey, Vorlesungen über Physiologie, 2 Auflage, Berlin 1911
 75. A.Borchard, V.Schmieden, Die Deutsche Chirurgie im Weltkrieg 1914 bis 1918, 2 Auflage, Leipzig 1920
 76. J.Kratter, Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin. Theoretischer teil, I, 2 Auflage, Stuttgart 1921
 77. Wullstein  und Wilms, Lehrbuch der Chirurgie, III, 4 Auflage, Jena 1914
 78.  V.Schmieden, Der chirurgische Operationskursus ein Handbuch für Ärzte und Studierende, 4 Auflage, Leipzig 1915
 79. E.Kraepelin, Einführung in die Psychiatrische Klinik. Zweiunddreißig Vorlesungen, 2 Auflage, Leipzig 1905
 80. CIBA, Société Anonyme. Η θεραπεία διά Ultracorténe, 1958, Διαφημιστικό φυλλάδιο για το φαρμακευτικό σκεύασμα «Ultracorténe»
 81. H.Assmann, Die Klinische Röntgendiagnostik der inneren Erkrankungen, 2 Auflage, Leipzig 1922
 82. C.Garré, H.Küttner, E.Lexer, Handbuch der Praktischen Chirurgie. Chirurgie des Halses und der Brust, ΙΙ, 5 Auflage, Stuttgard 1924
 83. C.Garré, H.Küttner, E.Lexer, Handbuch der Praktischen Chirurgie. Chirurgie des Bauches, ΙII, 5 Auflage, Stuttgard 1923
 84. C.Garré, H.Küttner, E.Lexer, Handbuch der Praktischen Chirurgie. Chirurgie der Wirbelsäule  und des Bechens, 5 Auflage, Stuttgard 1922
 85. & 85α, C.Garré, H.Küttner, E.Lexer, Handbuch der Praktischen Chirurgie. Chirurgie der oberen Extremitäten, 5 Auflage, Stuttgard 1922 & Chirurgie der unteren Extremitäten, Stuttgard 1922
 86. E.Bumm, Grundriss zum Studium der Geburtshilfe, 10 Auflage, Wiesbaden 1914
 87. H.K.Corning, Lehrbuch der Topographischen Anatomie für Studierende und Ärzte, 12 und 30 Auflage, München und Wiesbaden 1922
 88. F.Sauerbruch, Die Chirurgie der Brustorganen. Die Erkrankungen der Lunge, I, 2 Auflage, Berlin 1920
 89. A.Denker und Wilh Brünings, Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschließlich der Mund Krankheiten, 6 und 7 Auflage, Jena 1921
 90. E.Feer, Lehrbuch der Kinderheilkunde, 8 Auflage, Jena 1922
 91. E.Lexer, Lehrbuch der Allgemeinen Chirurgie zum gebrauche für Ärzte und Studierende, I, 12 und 30 Auflage, Stuttgart 1921
 92.  E.Lexer, Lehrbuch der Allgemeinen Chirurgie zum gebrauhche für Ärzte und Studierende, II, 12 und 30 Auflage, Stuttgart 1921
 93. W.Guttman, Medizinische Terminologie, 6 und 7 Auflage, Berlin-Wien 1913
 94. H.Braun, Die örtliche Betaübung ihre wissenschaftlichen Grundlagen und praktische Anwendung, 5 Auflage, Leipzig 1919
 95. Knolls Mitteilungen für Ärzte, Jubilaümsgabe, 1886-1936
 96. E.Lexer, Die freien Transplantationen. Teil I, Stuttgard 1919
 97. L‘auréomycine. Leder le laboratoires Division, New York 1953. Διαφημιστικό φυλλάδιο του φαρμακευτικού σκευάσματος «auréomycine»
 98. C.Menge und E.Opitz, Handbuch der Frauenheilhunde für Ärzte und Studierende, Wiesbaden 1913
 99. L.Casper, Handbuch der Cystoskopie, 5 Auflage, Leipzig 1923
 100.  F.Rost, Pathologische physiologie der Chirurgen (Experimentelle Chirurgie). Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte, Leipzig 1920
 101. F.Lange, Lehrbuch der Orthopädie, 2 Auflage, Jena 1922
 102. Th.Axenfeld, Lehrbuch und Atlas der Augenheilkunde, 6 Auflage Jena 1920
 103. B.Moynihan, Das Ulcus Duodeni, Dresden und Leipzig
 104. Voelcher & Wossidlo, Urologische operationslehre, Leipzig 1921
 105. L.Mohr und R.Staehelin, Handbuch der inneren medizin. Grenzgebiete, Vergiftungen, Generalregister, VI,  Berlin 1919
 106. Döderlein, Krönig, Operative Gynäkologie, 4 Auflage, Leipzig 1921
 107. Γ.Λ.Σκλαβούνου, Ανατομική του Ανθρώπου μετ’ έγχρωμων πινάκων και εικόνων. Οντογονία, Οστεολογία, Συνδεσμολογία και Μυολογία. Ι, Έκδοση 3η, Αθήνα 1926
 108. Δ.Χόνδρου, Μαθήματα Φυσικής προς χρήσιν των πρωτοετών φοιτητών των φυσικών και μαθηματικών επιστημών και της ιατρικής. Γενική Μηχανική – Ιδιότητες της ύλης. Ακουστική – Θερμότης, I, (Ανατύπωση), Αθήνα 1932
 109. Δ.Χόνδρου, Μαθήματα Φυσικής προς χρήσιν των πρωτοετών φοιτητών των φυσικών και μαθηματικών επιστημών και της ιατρικής. Οπτική – Μαγνητισμός – Ηλεκτρισμός, II, Αθήνα 1925

 

Photo Gallery: Βιβλία

/album/photo-gallery%3a-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/img-4188-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/img-4189-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/img-4190-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/img-4191-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/img-4192-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/img-4193-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/img-4194-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/img-4195-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/img-4197-jpg/ /album/photo-gallery%3a-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/img-4198-jpg/